Tulosta

Materiaalit

 

 

HSS / HSS+Co

Pikateräs HSS on tärkein lastuavantyöstön työkaluissa käytetty materiaali, koska se tarjoaa hyvän kovuusominaisuudet, korkean myötölujuuden ja kulumiskestäävyyden. Tästä johtuen pikateräksestä valmisettuja työkaluja käyetään monissa eri sovelluksissa. Kun kobolttia lisätään pikateräkseen, saavutetaan työkalulle korkeampi lämmönkestävyys, jolloin työkalu kestää kauemmin ilman, että tapahtuu päästymistä. Myöskään työkalun kulumiskestävyys tai myötölujuus ei heikkene. 

  UNI EN ISO
4957 (2002)
% HRC
HSS HS 6-5-2 C=0,90 Cr=4,20 Mo=5 W=6,50 Co=0 V=2 62-64
HSS+5%Co HS 6-5-2-5 C=0,93 Cr=4,20 Mo=5 W=6,40 Co=4,8 V=1,80 60-66,5
HSS+8%Co HS 2-9-1-8 C=1,08 Cr=3,90 Mo=9,4 W=1,40 Co=8 V=1,20 64,5-67,5

 

hss

HSS-rakennekuva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RESISTOR (ASP)

CARMON työkaluista osa on valmistettu erikoispulveriteräksestä (ASP). Mikrorakenne teräksellä on selvästi hienompi ja homogeenisempi, jonka takia sillä on paremmat mekaaniset ominaisuudet, erityisesti korkea kovuus sekä parempi kulutuskestävyys. RESISTOR materiaalina tarjoaa paremmat työstöarvot ja korkeamman eliniän työkalulle verratuna tavanomaiselle pikateräksellä tai koboltilla seostettuun pikateräkseen. RESISTOR pystyy työstämään kappaleita aina kovuuteen 52 HRC asti.

 

  UNI EN ISO
4957 (2002)
% HRC
HSS-E-PM
RESISTOR
HS 10-2-5-8 C=1,60 Cr=4,80 Mo=2 W=10,50 Co=8 V=5 65,5-67

 

 

resistor

RESISTOR mikrorakenne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOVAMETALLI

 

Kovametalli on metallimatriisikomposiitti, joka koostuu volframikarbidipartikkeleista ja sidosaineesta, koboltista. Micro-grain tarkoittaa karbidipartikkeleiden kokoa. 

Carmonin työkaluissa käytetään kahta eri karbidilaatua, jonka johdosta saadaan kemiallisilta, fyysisiltä ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan materiaalit jokaiseen sovellukseen.

 

MGCo10 "extrafine" mikrorakenne takaa korkean kovuuden ja hyvän kulutuskestäyyden , jolloin pystytään koneistamaan monia eri materiaaleja

 

MGCo12 "ultafine" mikrorakenne tarkoitettu eriyisesti suurille leikkausnopeuksille.

 

 


Tyyppi Koko WC Co Kovuus
HV30
Taipumisvastus
N/mm2
Tiheys
MicrograinCo10 Extrafine 0,8 mikronia 89,70% 10% 1580 3800 14,49
MicrograinCo12 Ultrafine <0,8 mikronia 87,70% 12% 1700 >3800 14,11

 

 

mgco10                  mgco12

   Micro-grainCo10                Micro-grainCo12